Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Reagowania

PIC_0030.jpeg              PIC_0029.jpeg               Centrum Reagowania.jpeg

 

Od sierpnia 2005 roku  w Urzedzie Miasta i Gminy Miedzylesie uruchomione zostalo GMINNE CENTRUM REAGOWANIA.

 

Centrum  stanowi nowoczesną bazę wyposażoną w najnowsze media, systemy łączności i reagowania monitorujące między innymi  lokalny system osłony przeciwpowodziowej i  bieżąco odczytujący dane o stanach opadów i stanach wód. W celu zapewnienia bezpośredniej łączności z mieszkańcami,  wyłącznie na potrzeby w sytuacji zagrożeń  żywiołowych,  uruchomiona została odrębna linia telefoniczna

nr tel.  8 125 921

obsługiwania w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj. - w dni robocze od 7.15 do 15,00 i  do 16,00 we wtorki - w dni wolne niedziele i święta telefon alarmowy - 998  do Powiatowego  Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

 

W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej Centrum będzie utrzymywało stałe , całodobowe dyżury i koordynowało działania ratownicze.

Wersja XML