Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 7/2013 z dnia 06 maja 2013 r.

Wykaz nr 7/2013

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 131/3

SW1K/00093464/7

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0540 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka zabudowana byłym budynkiem szkolnym, o pow. zabudowy 280,30 m2, oraz pow. użytkowej budynku 453,85 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Mury piwnic i parteru zawilgocone, Konstrukcja dachu w stanie średnim. Posadzki kamienne i betonowe w stanie średnim, schody kamienne stare, stolarka okienna i drzwiowa drewniana wymaga wymiany. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania do wymiany.   

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5MN34- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

      Cena budynku – 170.200 zł brutto

           Cena gruntu – 11.800 zł brutto

                     Razem: 182.000 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

17.06.2013 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 06.05.2013 r. do dnia 27.03.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

Wersja XML