Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 12/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

WYKAZ NR 12/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 23 lipca 2013 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 
Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.
Długopole Górne
dz. 636/2
 SW1K/00043825/1
0,91
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
91 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat
2.
Długopole Górne
dz. 629
 SW1K/00043825/1
0,72
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
72 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat
3.
Długopole Górne
dz. 630/5
 SW1K/00043825/1
0,09
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
9 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat
4.
Długopole Górne
dz. 630/4
 SW1K/00043825/1
0,30
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
30 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat
5.
Smreczyna
dz. 152/3
 SW1K/00044172/5
0,07
Działka gruntowa niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

7 zł

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat
 
 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 24.07.2013 r. do dnia 14.08.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML