Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadań w ramach środkow funduszu sołeckiego za okres od 2010 do 2012

13.12.2012r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

ZA OKRES OD 2010 DO 2012

 

Lp.

Sołectwo

Nazwa zadania

Łączna kwota wyodrębniona w budżecie gminy ( w zł.)

Faktyczne wykorzystanie środków ( w zł.)

1.

Boboszów

Zagospodarowanie placu, o charakterze rekreacyjnym, na części działki gminnej nr 100/1 w Boboszowie, poprzez postawienie dwóch kontenerów metalowych oraz drewnianej wiaty – pergoli.

25.680,00

25.091,27

2.

Długopole Górne

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Długopolu Górnym oraz zagospodarowanie terenu wokół niej: wymiana c.o., drewnianej podłogi, remont/przebudowa części istniejącego ogrodzenia/muru i posadzki przed świetlicą wiejską.

61.266,00

61.266,00

3.

Dolnik

Wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Dolniku.

18.374,00

18.332,69

4.

Domaszków

Poprawa estetyki wsi Domaszków: postawienie wiaty przystankowej przy dworcu PKP, zakup: namiotów, garażu blaszanego ( lokalizacja na boisku sportowym), dekoracji świątecznych, krzewów, kwiatów, stołów, ławek drewnianych; wymiana okien ( 10 szt.) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym oraz całkowita wymiana dachu na budynku OSP w Domaszkowie.

63.168,00

57.724,76

5.

Gajnik

Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej: zakup sprzętu grającego, stołów oraz wymiana okien ( 3 szt.) na plastikowe.

19.504,00

18.620,21

6.

Gniewoszów

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: postawienie ścianek działowych, wykonanie w.c., wymiana podłogi oraz okien ( 5 szt.) na plastikowe.

15.454,00

12.990,82

7.

Goworów

Budowa parkingu przy drodze powiatowej, zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej: Goworów 14 - wyłożenie gruntu kostką brukową , montaż ławki, stojaka na rowery oraz tablicy ogłoszeniowej.

37.464,00

37.463.82

8.

Jaworek

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: wymiana instalacji elektrycznej, zakup pieca grzewczego, wykonanie zadaszenia przed świetlicą oraz budowa zaplecza na sprzęt.

19.402,00

19.376,43

9.

Jodłów

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: wymiana instalacji elektrycznej, wyodrębnienie pomieszczenia kuchennego, malowanie stolarki okiennej oraz ścian, wykonanie nowego wejścia do świetlicy wraz z zadaszeniem, zakup mebli kuchennych oraz sprzętu AGD.

16.486,00

16.485.99

10.

Kamieńczyk

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: doprowadzenie wody do świetlicy, wykonanie chodnika z kostki brukowej, wymiana okien ( 3 szt) drzwi ( 2 szt.) malowanie ścian oraz położenie wykładziny na podłogę.

16.518,00

15.896,20

11.

Lesica

Remont świetlicy wiejskiej: wymiana okien, ( 6 szt.), zakup materiałów na zmianę pokrycia dachowego.

15.553,00

10.929,00

12.

Michałowice

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: wykonanie elewacji wraz z ociepleniem, doprowadzenie wody, montaż dwóch zbiorników bezodpływowych, zakup kosiarki spalinowej, kuchenki gazowej, chłodziarko-zamrażarki i pojemnika na śmieci.

16.501,00

14.732,93

13.

Międzylesie

Montaż wiaty przystankowej w Międzylesiu, zakup pawilonów gastronomicznych, ławo-stołów (12 kompletów) oraz wyposażenie kuchni OSP: kuchnia gazowo - elektyczna, chłodziarko-zamrażarka, okap kuchenny, patelnia gastronomiczna; wymiana okien ( 31 szt) i drzwi wewnętrznych ( 7) w budynku OSP ;

63.168,00

63.142,46

14.

Nagodzice

Zakup sprzętu sportowego, traktorka do koszenia trawnika oraz postawienie wiaty rekreacyjnej wolno-stojącej krytej blachą.

23.747,00

23.676,79

15.

Niemojów

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niemojowie: wymiana desek na d. spinialni, malowanie dachu, ułożenie wewnątrz pomieszczenia terakoty, postawienie ścianki działowej, wymiana okien ( 2 szt.), zakup mebli i sprzętu AGD.

14.167,00

13.307,45

16.

Nowa Wieś

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i przejętego przez sołectwo budynku po OSP. Świetlica wiejska: wymiana okien, zakup stołów; budynek po OSP: wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blaszany, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien oraz całkowity remont wnętrza budynku.

19.755,00

19.651,11

17.

Pisary

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kładkę na rzece Nysa Kłodzka, w kier. kościoła.

21.093,00

13.402,00

18.

Potoczek

Zagospodarowanie części działki gminnej nr 117/1, poprzez postawienie wiaty pokrytej papą oraz zakup dwóch namiotów i tablicy ogłoszeniowej.

9.649,00

9.545,74

19.

Roztoki

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej: wymiana okien ( og. 5 szt.) w pomieszczeniu kuchennym i w sanitariatach, drzwi ( 5 szt.), budowa dwóch pomieszczeń wc. i zbiornika na nieczystości ciekłe, ocieplenie ścian, doprowadzenie wody, pomalowanie pomieszczeń, zakup mebli kuchennych, sprzętu AGD, stołów, krzeseł, oraz stołu do tenisa.

40.115,00

39.771,74

20.

Różanka

Tworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 142: wykonanie robót ziemnych -niwelacja i odwodnienie terenu, wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie wiaty krytej blachą.

35.499,00

34.612,14

21.

Smreczyna

Rozbudowa działki rekreacyjnej: postawienie świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym oraz pergoli rekreacyjnych.

24.154,00

24.153,80

22.

Szklarnia

Remont świetlicy wiejskiej: wymiana pokrycia dachowego, odwodnienie budynku i założenie izolacji, montaż rynien, wykonanie podkładu oraz warstwy wyrównawczej z betonu wraz z izolacją w pomieszczeniu świetlicy.

24.563,00

24.555,84

RAZEM

601.280

574.318,23

 Relacja Foto:

 Boboszów:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Długopole Górne:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Dolnik:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Domaszków:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Gajnik:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gniewoszów:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Goworów:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Jaworek:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Jodłów:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Kamieńczyk:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Lesica:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Michałowice:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Międzylesie:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Nagodzice:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Niemojów:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Nowa Wieś:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Potoczek:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 Roztoki:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Różanka:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Smreczyna:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Szklarnia:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML