Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki postępowania na zadanie pn.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzylesie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 29. czerwca br. postępowania na zadanie pn.”Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Międzylesie” wyłoniona została firma „SPE-BAU” sp. z o.o. z Wrocławia.

Umową objęte zostanie osiem nieruchomości położonych: w Długopolu Górnym (2 obiekty) Damaszkowie, Międzylesiu, Nowej Wsi, Michałowicach, Roztokach i Gajniku, w zakresie rozbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest tj. eternitu.

Na realizację tego zadania gmina Międzylesie otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wys. 45.942,50 zł.

Prace będą wykonane do 1 października br.
Wersja XML