Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.
 

W dniach 22-23 maja br. w Kamieniu Śląskim, woj. opolskie, odbyła się międzynarodowa konferencja  Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi  pt .”Tworzenie Sieci Najlepszych”.

Przedstawiciele dwudziestu czterech samorządów z kraju, w tym z naszej gminy, i osiemnastu zagranicznych ( goście z Austrii, Niemiec Belgii i Włoch), wymienili się doświadczeniami nt. szans, możliwości oraz perspektyw,  jakie tkwią w koncepcji współpracy sieciowej.

To była również okazja do wymiany  pomysłów z zakresu odnowy i rozwoju wsi z partnerami zagranicznymi. w zapobieganiu wyludniania się wsi.

Wystąpili m. in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Theres Freiwald – Hofbauer i Helmuth Innerbichler z Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz Jens Uhlig reprezentujący sieć wsi w Saksonii.

Uczestnicy spotkania omawiali również zagadnienia związane z depopulacją na terenach wiejskich.

Wersja XML