Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o planowanej podróży studyjnej organizowanej w Naszej Gminie

Udzielimy swojej gościnności……

 

19. lipca br. sołectwa: Smreczyna i Goworów będą miały zaszczyt gościć przedstawicieli grup odnowy wsi z całego województwa dolnośląskiego, w ramach podróży studyjnej, organizowanej przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem wizyty jest prezentacja najlepszych przykładów realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej, min. w oparciu o zasoby lokalne.

W trakcie pobytu, sołectwa wspomniane – laureaci konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”, pochwalą się własnymi osiągnięciami: Smreczyna – terenem rekreacyjnym wsi, a Goworów -  projektami integracyjnymi.

Wersja XML