Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 22-23 czerwca 2012r.

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 22-23 czerwca 2012r.

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w dniach 22-23 czerwca 2012 r. organizuje podróż studyjną po naszym województwie, której celem jest prezentacja najlepszych przykładów realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej min. w oparciu o zasoby lokalne. Z naszej gminy  udział wezmą przedstawiciele bardzo aktywnych Grup Odnowy ze wsi: Różanka, Długopole Górne, Goworów oraz z Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie – gminny koordynator.

W trakcie dwudniowego pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się min. z projektami zrealizowanymi w sołectwach będących laureatami kolejnych edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”.

 

14.06.2012 r.

Wersja XML