Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa stawka czynszu za dzierżawione grunty rolne

Przypominamy,  że zgodnie z zarządzeniem 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie nowa stawka czynszu za dzierżawione od gminy  grunty rolne.

Czynsz liczony będzie wg wzoru:

-  powierzchnia ha fizycznych objętych umową * 100 zł. za 1 hektar.

 

Dotychczas czynsz obliczany był wg. wzoru:

- powierzchnia fizyczna gruntów przeliczeniu na hektary  przeliczeniowe * cena kwintala żyta obowiązująca do naliczania podatku rolnego.

Wersja XML