Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał RM

 Projekty uchwał Rady Miejskiej w Międzylesiu 2012

status uchwały data złożenia projektu treść
PROJEKT PDFIT. projekt. regulamin.pdf  
PROJEKT PDFprojekt uchwały w spr. wzoru deklaracji.pdf  DOCSŁOWNICZEK POJĘC.doc  
    Brak opisu obrazka  
    Brak opisu obrazka  
     
 PROJEKT PDFprojekt uchwały w spr. świadczenia dodatkowych us-ug.pdf  
  PROJEKT PDFprojekt uchwa-y w spr. metody ustalenia opłat i wysokości opłaty.pdf  
     
  PROJEKT  PDFprojekt uchwały w spr. sposobu i i zakresu świadczenia usług.pdf  
   PROJEKT  PDFprojekt uchwały w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf  
     
  PROJEKT PDFProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf   
  Brak opisu obrazka  
  Brak opisu obrazka  
 

Podjęte uchwały publikowane są: www.bip.miedzylesie.pl

 Uwagi dot. projektów uchwał zgłaszać można na adres: urzad@miedzylesie.pl

Wersja XML