Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2009 - 2015

Rada Miejska w Międzylesiu w dniu 25 sierpnia uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. projektu Strategii i tym samym współpracowali przy jej tworzeniu.

PDFspis treści, wstęp.pdf (210,20KB)

PDFCzęść I - Ogólna charakterystyka Gminy.pdf (2,56MB)

PDFCzęść II - Analiza SWOT.pdf (157,49KB)

PDFCzęść III - Misja, wizja, cele.pdf (159,11KB)

PDFCzęść IV - System realizacji Strategii.pdf (135,03KB)

PDFSpisy tabel, rysunków, załączników, załączniki.pdf (132,43KB)

Wersja XML