Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2009 - 2015

Rada Miejska w Międzylesiu w dniu 25 sierpnia uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 - 2015.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. projektu Strategii i tym samym współpracowali przy jej tworzeniu.

PDFspis treści, wstęp.pdf

PDFCzęść I - Ogólna charakterystyka Gminy.pdf

PDFCzęść II - Analiza SWOT.pdf

PDFCzęść III - Misja, wizja, cele.pdf

PDFCzęść IV - System realizacji Strategii.pdf

PDFSpisy tabel, rysunków, załączników, załączniki.pdf

Wersja XML