Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2012 roku

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne rozstrzygnięty

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w naszym województwie odbył się już po raz szósty. Jego wyniki zostały ogłoszone w sobotę 8 września podczas Kiermaszu Ekologicznego w Jeleniej Górze, promującego branżę ekologiczną na Dolnym Śląsku. To już XXV, jubileuszowa edycja tej imprezy, którą w tym roku zorganizowano pod hasłem „Zdrowo i przede wszystkim ekologicznie”. Z okazji jubileuszu 25 lat, uczestnicy imprezy zostali ugoszczeni przez Dyrektora DODR we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego dwustoma litrami ekologicznej grochówki. 

Ważnym elementem tej uroczystości była prezentacja gospodarstw ekologicznych, w tym laureatów i uczestników konkursu oraz degustacja wytwarzanych w nich produktów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne gatunki serów. Można było także skosztować wielu gatunków ciast, wędlin oraz przetworów owocowych i warzywnych. 

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w naszym województwie odbył się już po raz szósty a gospodarstwa, zgodnie z regulaminem były oceniane w dwóch kategoriach ‒ „ekologia środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni w obu kategoriach zostali uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, otrzymali też nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” otrzymali nagrody ufundowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu. 

Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2012 roku

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Kategoria „ekologia – środowisko”


Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne i uroczystość rozstrzygnięcia wyników tego konkursu to: zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Więcej informacji

Wersja XML