Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIĘDZYLESIE

PDFXX_95_2016 z dnia 28.06.2016 r..pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

PDFXXI_101_2016 z dnia 06.09.2016.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

 

Wersja XML