Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w mieście Międzylesie, przy Placu Wolności 16. 

Punkt  świadczy usługi w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00, a w każdy wtorek  w godzinach od 7.00 do 18.00.

Do Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Międzylesie:

- zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

 - meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg,

- zużyte opony od samochodów osobowych - jednorazowo 4 sztuki,

 - inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości,

- papier i tektura - w każdej ilości,

- szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,

- tworzywa sztuczne - w każdej ilości, - opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 - odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych - jednorazowo do 20 kg,

- przeterminowane leki - w każdej ilości,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości,

- tekstylia i odzież - w każdej ilości

 

Wersja XML