Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 26 listopada 2013 r. o godz. 12.00

w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

Pl. Wolności 1, odbędzie się

 

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ   W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1.      Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.

2.      Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ podatku od nieruchomości.

              2/ podatku od środków transportowych.

3/ zmian w budżecie gminy na 2013 r.

4/ udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach

    działki nr 12 o pow. 0,28 ha, obręb Kamieńczyk.

5/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach

    działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów.

6/ określenia wysokości dotacji przedmiotowych dla ZGKiM na rok 2014       

7/ zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy

    Międzylesie.

9/ przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji

    zadań publicznych na 2014 rok.

 

5.      Wnioski i zapytania.

          Przewodniczący                       

Rady Miejskiej w Międzylesiu                         

           Jerzy Marcinek

Wersja XML