Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MAPA POGRANICZA

 

Brak opisu obrazka

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice"

Brak opisu obrazka

PDFMAPA TURYSTYCZNA.pdf

Mapa pogranicza Polsko-Czeskiego 4-języczna – GMINA MIĘDZYLESIE

W maju 2013r. Gmina Międzylesie wydała w ramach projektu „IV Przygraniczne spotkania pokoleń 2013”  nr PL.3.22/3.3.02/12.03484  mapę turystyczną  z topografią miasta i gminy Międzylesie i Kralik.  Opis mapy zawiera  zabytki i akacje turystyczne,  wykaz  głównych punktów widokowych  oraz obiekty  dziedzictwa kulturowego warte zwiedzenia przez turystów w gminie Międzylesie i w Kralikach.  Dystrybucja mapy odbywa się w trakcie realizacji projektu oraz odbędzie się po jego zakończeniu. Mapa wydana została

w nakładzie 1600 egz. z opisem czterojęzycznym w języku: polskim, czeskim, niemieckim
i angielskim. 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML