Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXIII/176/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych

PDFPodatek od środków transportu.pdf

Dz. Urz. 2013

Poz. 6217

z dnia 5 grudnia 2013 r.

 

Wersja XML