Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Opublikowane w dniu 24.01.2014 r. o godz. 13:50 Nr 28778-2014

na zadanie

,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”.

 

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Ogłoszenie: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28778&rok=2014-01-24

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 30.01.2014 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

W formie załaczników:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 1.jpeg

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 2.jpeg

Odpowiedz na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 31.01.2014 r.

Brak opisu obrazka

W formie załacznika:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 3.jpeg

Zawiadomienie o wyborze oferty

Brak opisu obrazka

W formie załącznika:

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty.jpeg

 

Wersja XML