Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIEDZYLESIE DNIA 28 LUTY 2014

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

 

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzylesie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku

 

     Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie Gminy Międzylesie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 1. Słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne:

                        1/ Międzylesie – pl. Wolności oraz ul. Wojska Polskiego – 2  słupy      

                        2/ Domaszków  - ul. Międzyleska – 1 słup i 1 tablica,

                        3/ Długopole Górne – 1 słup i 1 tablica.

 

 1. Tablice informacyjne w miejscowościach: Boboszów, Dolnik, Gajnik,  Gniewoszów, Goworów,  Jaworek,  Jodłów,  Kamieńczyk,  Lesica, Michałowice,  Nagodzice,  Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki,  Różanka, Smreczyna, Szklarnia.  
 1. Miejscami na wyłączne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych są tablice znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1 oraz gablota informacyjna przy pl. Wolności 9 w Międzylesiu.
 1. Zobowiązuje się wszystkich umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze
  i plakaty komitetów wyborczych do: umieszczania ich w  sposób  umożliwiający szybkie ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były zamieszczone, a także do usunięcia ich w terminie 30 dni po dniu wyborów. 

 

              BURMISTRZ

          Tomasz Korczak

Wersja XML