Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO W REFERACIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie przyjęta została oferta

 

Pana Przemysława Dębskiego, zam. Domaszków


Uzasadnienie

 Wybrana kandydatura spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.
 


                                                          BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz  Korczak

 

 

Międzylesie, 18.04.2014 r.

 

 
Wersja XML