Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 29 kwietnia 2014 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00

w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

Pl. Wolności 1, odbędzie się

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ  W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

            2/ upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu do

                załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących

                zryczałtowanego dodatku energetycznego.

            3/ określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez

                Burmistrza MiG Międzylesie.

            4/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 32/2 o pow.

                0,04 ha obręb Smreczyna.

            5/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 1. Wnioski i zapytania.

 

 

       Przewodniczący     Rady Miejskiej w Międzylesiu                         

           Jerzy Marcinek

 

              

              

Wersja XML