Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

logo uee.jpeg

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita  Polska 2007 - 2013 „Przekraczamy granice”

 

W dniu 28 czerwca 2013 r. Gmina Międzylesie zawarła ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z/s w Kłodzku umowę o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/13.03762/261 pod tytułem  "I Polsko-Czeska Biesiada Międzyleska"  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy  Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.

Gmina Międzylesie wraz z partnerem kralickim w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt pt. „I Polsko-Czeska Biesiada Międzyleska."

Projekt "I Polsko-Czeska Biesiada Międzyleska"  to nowa impreza biesiadna nawiązująca do rozwoju i współpracy transgranicznych zespołów ludowych. Gmina Międzylesie chce stworzyć  warunki obu przygranicznym  gminom do rozwoju muzyki biesiadnej i ludowej na pograniczu polsko-czeskim. Biesiada będzie okazją, aby na forum pokazać elementy charakterystyczne dla  rodzinnej tradycji takie jak: śpiew i taniec. W trakcie Biesiady wystąpią polskie i czeskie amatorskie zespoły ludowe, orkiestra dęta  OSP z Międzylesia, które chcą pokazać, że tego typu impreza powinna służyć nie tylko rozrywce i biesiadowaniu, ale przede wszystkim chronieniu zanikających tradycji oraz edukacji regionalnej.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do poszerzenia kręgów współpracujących społeczności, pogłębienia pozytywnych relacji między mieszkańcami pogranicza, zacieśnienia kontaktów, przyjaźni i przełamania barier językowych.

 

Wersja XML