Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 08.05.2014 r. o godz. 17:05 Nr 155828 - 2014.

na zadanie:

Budowa przyłączy sanitarnych dla zadania pn „Likwidacja szamb w Międzylesiu z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Brak opisu obrazka

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 16.05.2014 r.

Brak opisu obrazka

w formie załącznika:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ.jpeg

 

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155828&rok=2014-05-08

Załączniki:

PDFmapa ewid. ul. Graniczna dz. 532_3.pdf

PDFmapa ewid. ul. Powstańców Śląskich dz. 188_13 i 188_18.pdf

PDFmapa ewid. ul. Sobieskiego 3 i 15 dz. 216_14 i 187_100.pdf

PDFmapa ewid. ul. Widokowa dz. 187_100 i 467_5.pdf

PDFmapa ewidencyjna ul. Wojska Polskiego dz. 327_29 i 327_18.pdf

PDFmapa_ewidencyjna_ul._Pionierów_dz._665_cz_1.pdf

PDFmapa_ewidencyjna_ul._Pionierów_dz._665_cz_2.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul. Sobieskiego 15 dz. 216_14.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul. Sobieskiego 3 dz. 187_100.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Graniczna dz.532-3.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Powstańców Śląskiech dz.188-13 i 188-18.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Widokowa dz.187-100 i 467-5 cz.1.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Widokowa dz.187-100 i 467-5 cz.2.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Widokowa dz.187-100 i 467-5 cz.3.pdf

PDFprojekt zagospodarowania ul.Wojska Polskiego dz.327-29 i 327-18.pdf

PDFprojekt_zagospodarowania_ul.Pionierów_dz.665_cz.1.pdf

PDFprojekt_zagospodarowania_ul.Pionierów_dz.665_cz.2.pdf

Wersja XML