Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie członków PSORW w Morawicy.

W dniach 12-13 maja br., Wójt Gminy Morawica - Pan Marian Buras ( powiat kielecki, woj. świętokrzyskie), udzielił swojej gościny członkom Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Tematem przewodnim spotkania było zarządzanie oświatą w małych i średnich gminach.

14. Wójtów/Burmistrzów, w tym Burmistrz Międzylesia, podpisało porozumienie na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, które zgodnie z ideą projektu, winny cechować się wysokimi walorami dziedzictwa materialnego, ładu przestrzennego i krajobrazu lub atrybutami tradycyjnie pojmowanej wiejskości.

Uczestnicy mieli okazję zwizytować obiekty edukacyjne, m.in. szkoły, świetlice wiejskie, placówki OSP, a także inne przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Morawica. Ciekawostka dla uczestników było gospodarstwo agroturystyczne „Leśne zacisze”.

Była to również okazja dla gmin członkowskich na własne prezentacje: gm. Bieliny, Zawichost, Byczyna. Nadto gmina Byczyna  przyjęta została w poczet członków PSORW.

Spotkanie prowadzone było tradycyjnie już przez Panią Anną Grygierek - Burmistrz Miasta Strumienia, Przewodniczącą PSORW, natomiast gminę Międzylesie reprezentował Burmistrz Tomasz Korczak oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie Wiesława Szyrszeń. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie Wojewodowie: opolski i świętokrzyski, oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML