Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z wykonania budżetu za I kw.2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

 

za okres od początku roku do 31 marca 2014 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

26 513 012

6 168 066,44

A.1Dochody bieżące

19 890 533

5 648 008,61

A.2dochody majątkowe

           5 722 479

520 057,83

B. WYDATKI

 

         22 575 149

5 566 999,97

B1.wydatki bieżące

 

19 138 180

4 843 760,87

B2.wydatki majątkowe

 

3 436 969

            723 239,10

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

3 037 863

               601 066,47

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

63 551

479 939,39

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

             10 000

0,00

Wolne środki

 

         53 551

479 939,39

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

         3 101 414

340 257

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 097 607

340 2570

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

968 000

242 0000

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

           2 038 807

 

 

 

Informację sporządziła :

Helena Leka

Międzylesie 15.05.2014 r..

 

 

 

Wersja XML