Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 104/2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 1 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie..

Zarządzenie nr 104 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 1 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Wobec faktu, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 09 maja 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustala się:
 1. Termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego dot. dzierżawy części nr 1 o pow. 16 m2, pod usługi handlowo-gastronomiczne, przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach działek nr 414 i 535. – na dzień 16 czerwca 2014 r. o godz. 10.00;
 2. Okres trwania dzierżawy – 5 (pięć) lat;
 3. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 200 zł.
 4. Wadium w pieniądzu w wysokości 200 zł.
 5. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 maja 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Wersja XML