Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2014 rozstrzygnięty.

Otrzymaliśmy pewną informację, że miejscowość Tihany na Węgrzech zdobyła Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2014.

Wśród 29 uczestników konkursu, wieś Goworów zdobyła wyróżnienie, z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni.  A tak oto komisja konkursowa uzasadnia swoją decyzję:

„Goworów -  zostaje wyróżniony Europejską Nagrodą Odnowy Wsi za szczególne osiągnięcia

w wielu obszarach rozwoju wsi. Warte podkreślenia są w szczególności dokonania w zakresie renowacji i zrównoważonego wykorzystywania cennej architektury starej substancji budowlanej, a także działania służące wdrażaniu turystyki zrównoważonej oraz ożywiona działalność społeczna w tej niezwykle atrakcyjnej miejscowości.  Dzięki  ogromnym dokonaniom udało się  po  katastrofie powodziowej, stworzyć tutaj na nowo miejsce, w którym chce się żyć w otoczeniu przyjaznym dzieciom i rodzinie. Poprzez realizowane na rzecz całej społeczności wiejskiej projekty, mieszkańcy udowadniają swoje ogromne zaangażowanie w życie społeczne miejscowości, a poprzez aktywność w stowarzyszeniach -- silną więź wzajemną. Motto „lepiej żyć” jest odczuwalne dla każdego, kto miejscowość odwiedza”.

Jak wspomniał, podczas wizyty konkursowej, jej przewodniczący  Karl Mayr z Austrii, samo uczestnictwo w konkursie jest wyjątkową nagrodą dla wsi.

Finał konkursu odbędzie się w Szwajcarii w miejscowości Vals, w miesiącu wrześniu br. na który mieszkańcy Goworowa zostali zaproszeni.

Przypominamy, że Europejska Nagroda Odnowy Wsi wręczana jest raz na dwa lata.

Jeszcze raz gratulujemy!!  wszystkim mieszkańcom Goworowa.

Wersja XML