Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„WEŹ PARAGON”

„WEŹ PARAGON”

Brak opisu obrazka

Podobnie jak w latach poprzednich w ramach akcji pod nazwą „Weź paragon”,  na terenie całej Polski prowadzone są działania w zakresie sprawdzania prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Pracownicy urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej przeprowadzają kampanie informacyjno-edukacyjną oraz kontrole u sprzedawców  w zakresie rzetelności rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Nie jest to wyłącznie działanie sezonowe w okresie wakacji czy ferii zimowych lecz działanie ciągłe mające na celu wzmocnienie świadomości społecznej i wiedzę o korzyściach płynących z posiadania paragonu.

Dla nas jako konsumentów wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie ponieważ posiadanie paragonu:

- ułatwia nam złożenie reklamacji,

- daje możliwość porównania cen,
- wspiera uczciwą konkurencję,
- daje nam pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
- wpływa na zmniejszenie szarej strefy.

Ponadto rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej przez sprzedawców gwarantuje, że przedsiębiorca odprowadza pobrany od nas podatek do budżetu państwa. W cenie każdego towaru wliczony jest bowiem podatek VAT, jeżeli nieuczciwy przedsiębiorca zabiera całą kwotę dla siebie, to znaczy że uszczupla wpływy podatków do budżetu Państwa.

Każdy z nas powinien pamiętać, że środki finansowe z budżetu przeznaczane są  m.in. na :

- funkcjonowanie szkół i przedszkoli  publicznych,

- funkcjonowanie publicznej służby zdrowia,

- funkcjonowanie policji i wojska,

- utrzymanie i remonty dróg publicznych,

- wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłków dla osób pozostających bez pracy,

- funkcjonowanie obiektów sportowych i organizację masowych imprez sportowych,

- funkcjonowanie gmin i powiatów oraz  urzędów administracji publicznej, 

Wszyscy korzystamy w jakiś sposób z usług finansowanych przez Państwo i każdy z nas może przyczynić się  do tego by należne podatki wpływały do budżetu. 

PAMIETAJMY: jeśli sprzedawca nie zaewidencjonował transakcji na kasie i nie wydał nam paragonu -  mamy prawo upomnieć się o paragon a sprzedawca ma obowiązek nam go wydać.
                 

Na oryginale podpis:

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

mgr Elżbieta Kustra 

Wersja XML