Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE

 

 

            W dniu 6 września 2014 r. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze na boisku sportowym we wsi Roztoki. W zawodach wzięło udział łącznie 13 drużyn:

 1. Ochotnicze Straże Pożarne (mężczyźni): Roztoki, Długopole Górne, Domaszków, Goworów, Międzylesie,
 2. Ochotnicze Straże Pożarne (kobiety): Domaszków,
 3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy): Domaszków, Goworów,
 4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (dziewczęta):  Domaszków,
 5. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do 12 lat: Międzylesie,
 6. Zaproszone jednostki Ochotnicze Straże Pożarne: Prostredni Lipka, Lichkov (kobiety, mężczyźni).

            Drużyny zmierzyły się ze sobą w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Goworów

3 miejsce – Międzylesie

4 miejsce – Roztoki

5 miejsce – Długopole Górne

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Goworów

Do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty. Około godziny 14:15 zawody sportowo-pożarnicze dobiegły końca. Jednostki OSP ustawiły się w szeregu na murawie boiska, gdzie asp. sztab. Piotr Budnik jako przewodniczący komisji odczytał wyniki. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Marcinkiem, oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku Ryszardem Lewandowskim, i Członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu Ryszardem Drozdem, uhonorowali drużyny pamiątkowymi dyplomami, pucharami oraz medalami.

Po zawodach zaprezentowano zakupione w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”: średni samochód ratowniczo-gaśniczy (dla OSP Międzylesie) oraz motopompa (dla OSP Goworów), wartość projektu 769 932 zł, dofinansowanie 654 442 zł (85% wartości projektu), źródła finansowania Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

Najlepsze drużyny męskie i kobiece OSP reprezentujące Gminę Międzylesie wezmą udział w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kłodzkiego, które odbędą się w dniu 20.09.2014 r. w godz. 12.00-15.00 na stadionie OSiR w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2. 

 

 

 

 

 

Wersja XML