Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLII/212/2014 w spr. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnie.

Treść uchwały w formie załącznika

PDFuchwała nr XLII-212-2014.pdf

Dz. Urz. 2014 r.

Poz. 4017 

z dnia 1 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody z  27.10.2014 r;

Stwierdzono nieważność  uchwały.

Wznowiono procedurę legislacyjną, podjęto uchwałę IV/12/2015  z dnia 10 lutego 2015 r.

Wersja XML