Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XLII/214/2014 w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...)

Treść uchwały w formie załącznika.

PDFUchwała Nr XLII-214-2014.pdf

Dz. Urz. 2014 r.

Poz. 4019

z dnia 1 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody z  23.10.2014 r;

Stwierdzono nieważność uchwały. 

Wznowiono procedurę legislacyjną, podjęto uchwałę IV/13/2015  z dnia 10 lutego 2015 r.

 

Wersja XML