Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 162/2014 z 22.08.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

ZARZĄDZENIE NR 162/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22.08.2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

§ 1.

W zarządzeniu nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r.  w sprawie instrukcji gospodarki kasowej wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 8 pkt 1 a dodaje się :

„”-  komputerowy dowód wpłaty  generowany z systemu komputerowego RADIX””.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML