Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont rzeźby Trójcy Świętej z Goworowa

Na początu kwietnia br. ruszył kolejny etap remontu figury Trócy Świętej w Goworowie, polegający na jego demontażu. Troszeczkę było nerów, czy demontaż nie zakończy się jakimś trudnościami. Jednak wszystko poszło dobrze, ekipa złożona z konserwatorów i Pana Darka ze Szklarni, zakończyło ten etap prac sukcesem. Trója Swięta po raz pierwszy blisko od 200 lat  opuściła swoje stanowisko - wyjechała z Goworowa aż pod Radom do pracowni konserwatorskiej Pani Marii Gąsior. Prace konserwatorskie trwały pięć miesięcy, na które składało się: oczyszczenie z zabrudzeń, odkucia wtórnych zaprac cementowych, zdezynfekowania powierzchni rzeźby, podklejania rozwarstwionego kamienia, wykapania górnej cześci w preparacie krzemoorganicznym. Po czterech tygodniach rozopczęto prace mające na celu przywrócenie świetnosci rzeźbbie za pomocą uzupełnienia ubytków zaprawami nabazie spoiw mineralnych i wypełniacza kwarcowego podbarwionemi pidmentami.  

Dolnego bloku rzeźby nie udało się uratować (był za bardzo zniszczony), kopię z piaskowca z kamieniołomu Brenna opracował i wykonał rzeźbiarz Krzysztof Lewczuk.

Pod koniec sierpnia br. została postawiona na nowym fundamencie odrestaurowana rzeźba Trócy Świętej.

Podziękowania dla Wszystkich, którzy byłi zaangażowani w całe przedsięwzięcie. Radosnym zakończeniem powyższych prac będzie piknik, który planujemy zorganizować w maju przyszłrgo roku. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Wersja XML