Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna środa dla przedsiębiorczych - 29 października 2014 r.

Zapraszamy wszystkie podmioty III sektora do udziału w bezpłatnym spotkaniu
informacyjnym pod hasłem "Unijna środa dla przedsiębiorczych- wsparcie dla
organizacji pozarządowych w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020",
które odbędzie się 29 października 2014 r. w Wałbrzychu.


Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny w Wałbrzychu, a
tematem spotkania będą możliwości wsparcia potencjału organizacji
pozarządowych oraz dofinansowania z funduszy europejskich na lata 2014-2020
działań realizowanych przez organizacje pozarządowe m.in. w obszarze
edukacji, aktywizacji i integracji społecznej, ochrony środowiska, kultury.

Pelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w godzinach 9.00- 11.45 w
siedzibie Urzędu Miasta w Wałbrzychu (Plac Magistracki 1, Ratusz Miejski,
sala nr 26).

Pomieszczenia budynku, w którym odbędzie się spotkanie są  dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o
przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl do
dnia 27.10.2014 r. - ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy
firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje
kolejność zgłoszeń.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym
Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74
66 55 172.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Zapraszamy!

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na  stronie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju:

-->