Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi powiatowej w Jodłowie przy współudziale Gminy Międzylesie

12 listopada 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku podpisze umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych  ,,DROGMOST” sp. z o.o., na remont drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, na odcinku 2,5 km. To wspólny sukces i efekt starań Gminy Międzylesie i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.  W kwietniu br. Burmistrz Tomasz Korczak podpisał Porozumienie ze Starostą kłodzkim – Maciejem Awiżeniem, które przewidywało wspólne działania mające na celu sfinalizowanie zadania. I tak Gmina Międzylesie, w ramach organizowanych przez siebie robót publicznych, w okresie od kwietnia do września, prowadziła wycinkę zakrzaczeń na drogach powiatowych, m. in. na odcinku od Domaszkowa ul. Polnej do Nowej Wsi do kościoła oraz w kierunku Kamieńczyka (od skrzyżowania z drogą krajową nr 33 w Smreczynie do wiaduktu kolejowego w Kamieńczyku). Na terenie miasta Międzylesie w ciągu ul. Powstańców Śląskich i Wojska Polskiego uzupełniane były i poprawiane również chodniki, będące w zarządzie ZDP. Wykonane prace przez Gminę, zgodnie z przywołanym Porozumieniem, stanowiły wkład własny i udział Gminy Międzylesie, w realizacji przez Powiat zadania mającego na celu remont nawierzchni drogi w Jodłowie, do którego Starostwo Powiatowe w Kłodzku otrzymało dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wartość prac po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy to ponad 1 mln zł.

W załączeniu zamieszczam treść Porozumienia z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML