Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi


W dniu 7 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu MiG Międzylesie odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.  W spotkaniu wzięli udział: uczniowie gimnazjum w Międzylesiu wraz z opiekunami, Burmistrz oraz wyznaczeni pracownicy urzędu. Celem spotkania było przedstawienie idei funkcjonowania Młodzieżowej Rady oraz zaangażowania w jej tworzenie. Spotkanie było również okazją do rozmowy z Burmistrzem, który przybliżył specyfikę pracy organu jakim jest Rada oraz obowiązki i przywileje bycia radnym. Podczas pierwszego spotkania nakreślono obszary przyszłej działalności Rady oraz cel, którym jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada MiG na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie swoją kadencję we wrześniu 2015 r; w jej skład wejdą przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy.   

 

 

Wersja XML