Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o II Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że Postanowieniem Nr 17/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 3 grudnia 2014 r.

zwołuje się:

II UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

Sesja odbędzie się w dniu  8 grudnia 2014 r; o godz. 12.00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu,

Plac Wolności 15.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum
 2. Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
 4. Wystąpienie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

     1/ powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w

         Międzylesiu,

      2/ powołania Skarbnika Miasta i Gminy Międzylesie.

 1. Zamknięcie obrad Sesji.

 

                          Przewodniczący

Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

 

                       

 

DOCOGŁOSZENIE o II Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu..doc

Wersja XML