Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr I- 2014 r; z I Innauguracyjnej Sesji RM w Międzylesiu w dniu 1 grudnia 2014 r.

Treść protokołu w formie załącznika

DOCP r o t o k ó ł Nr I- 2014 r; z Sesji Innauguracyjnej RM w dniu 1 grudnia 2014 r..doc

Wersja XML