Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 8 grudnia 2014 r. w sali MGOK w Międzylesiu przy Pl. Wolności 15, odbyła się II Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu. Zwołana została zgodnie z obowiązującą procedurą  i postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. Pierwsza część sesji miała charakter podniosły, z uwagi na to, że Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Teresa Mniedło, dokonała wręczenia Panu Tomaszowi Korczakowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Burmistrz złożył uroczyste ślubowanie na dalsze lata w pełnieniu powierzonego urzędu.

W dalszej części sesji, podjęto uchwały dotyczące obsady personalnej stałych komisji Rady Miejskiej, a także powołania nowego Skarbnika MiG Międzylesie Pani Agaty Ziental. 

 

 

PROTOKÓŁ Z SESJI

Wersja XML