Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKŁAD OSOBOWY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU  

VII KADENCJA W LATACH 2014-2018.

 

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

      1/ Harasiński Mariusz – Przewodniczący Komisji

      2/Borodzicz Zbigniew – Z-ca Przewodniczącego

      3/Smoleń Krzysztof

      4/Płaziak Małgorzata

      5/Gliński Józef

 

 1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska

      1/ Rusinek Krzysztof – Przewodniczący Komisji

      2/Dragan Krystyna – Z-ca Przewodniczącego

              3/Jaworecka Anna

              4/Mendel Władysław

               5/Szura Stanisław

 

3. Komisja Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa

      1/ Rudalska Barbara – Przewodnicząca Komisji

      2/Smoleń Krzysztof – Z-ca Przewodniczącego

      3/Polański Adam

      4/ Dudek Andrzej

      5/Płaziak Małgorzata

 

 1. Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury

    1/Polański Adam – Przewodniczący Komisji

            2/ Szura Stanisław – Z-ca Przewodniczącego

            3/Rudalska Barbara

            4/Mendel Władysław

            5/Gliński Józef

 

 1. Komisja Rewizyjna

            1/ Dudek Andrzej – Przewodniczący Komisji

            2/Harasiński Mariusz – Z-ca Przewodniczącego

            3/Rusinek Krzysztof

            4/Jaworecka Anna

            5/Dragan Krystyna

            6/Borodzicz Zbigniew

Wersja XML