Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 242/2014 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych nr 732/3, 732/9, 42 o łącznej pow. 1,4659 ha, obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 242/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  19 grudnia 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek zabudowanych nr 732/3, 732/9, 42 o łącznej pow. 1,4659 ha, obręb Długopole Górne.

Na podstawie rozdziału 3 § 5 ust. 1, pkt. 3 uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu    z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Nabyć nieodpłatnie do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą ul. Mińska 60 we Wrocławiu:
 1. nr 732/3 o pow. 0,1129 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 6-cio lokalowym Długopole Górne 154, AM 1, SW1K/00074576/6,
 2. nr 732/9 o pow. 0,5530 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, AM 1, SW1K/00074576/6,
 3. nr 42 o pow. 0,8000 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 3 – lokalowym Długopole górne 141, AM 1, SW1K/00049310/0.
 1. Przejecie następuje w trybie art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.)

§ 2

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem nieruchomości ponosi Gmina Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 grudnia  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML