Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszyscy weźmy udział w konsultacjach publicznych w sprawie konieczności budowy S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.

Szanowni Państwo,
Rozpoczęły się konsultacje publiczne – społeczne do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Konsultacje trwają do 30 stycznia 2015 roku i prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Każdy może wziąć udział w konsultacjach, nie tylko samorządy oraz instytucje – także każdy z Państwa – jako osoba fizyczna.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
- Na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e:mail :

- Na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Departament Dróg i Autostrad ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

DOCFormularz_zglaszania_uwag.doc

Obecnie ziemię kłodzką i ząbkowicką  z Wrocławiem łączy droga krajowa Nr 8, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego. Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na wielu odcinkach nie spełnia warunków widoczności  poziomej i pionowej, ograniczona jest przepustowość drogi, a brak płynności , brak możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Droga krajowa Nr 8 na odcinku Wrocław - Kłodzko znajduje się w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce.

 Droga ekspresowa S8 powinna stać się elementem transportowej sieci , ponieważ stanowi znaczącą determinantę rozwoju społeczno , gospodarczego Dolnego Śląska. Przedłużenie drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe Polski  winny przekuć się w realizacje rządowe. Od tego zależy rozwój naszego Subregionu.

 Aby ludzie więcej nie ginęli w wypadkach, aby uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, aby móc  w pełni wykorzystywać nasze cenne krajobrazy przyrodnicze, uzdrowiskowe, dziedzictwa narodowego, aby w pełni zagospodarować tereny w podstrefach ekonomicznych, aby skutecznie walczyć z bezrobociem, które jest jednym z najistotniejszych  problemów , proszę, dołączcie do mnie i samorządowców jako ważny społeczny  głos w sprawie budowy S8 Wrocław - Kłodzko - Boboszów. 

 Szanowni Państwo, Mieszkańcy południowej części województwa dolnośląskiego z terenu powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego -  wypełnijcie i prześlijcie drogą email lub drogą pocztową  stosowną ankietę konsultacyjną.

 To proste, a jednocześnie bardzo ważne w czasie konsultacji publicznych do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy południowej części województwa dolnośląskiego z terenu powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i wrocławskiego -  wypełnijcie i prześlijcie drogą email lub drogą pocztową  stosowną ankietę konsultacyjną.

To proste, a jednocześnie bardzo ważne w czasie konsultacji publicznych do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

Wersja XML