Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 7/2015 z dnia 16.01.2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Kościelna 3/10 w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 7/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Kościelna 3/10 w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: Międzylesie, ul. Kościelna 3/10 (dz. nr 185/48, pow. 0,0306 ha, KW 57337).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 stycznia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML