Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatkowe na 2015

 

W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych bez zmian tzn. obowiązują stawki z 2014 roku ustalone uchwałami:

- Uchwałą nr XXXIII/175/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013
w sprawie podatku od nieruchomości

- Uchwałą nr XXXIII/176/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013
w sprawie podatku od środków transportowych

 

Dla podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone przez Prezesa GUS tj. odpowiednio: 61,37 zł/dt żyta i 188,85 zł/m3 drewna.

Uchwałą nr XXXIII/175/2013

Uchwałą nr XXXIII/176/2013

 

Wersja XML