Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NARCIARSTWO BIEGOWE NA TERENIE GMINY MIĘDZYLESIE

Rok 2019

W ramach realizowanego przez Gminę Międzylesie projektu pn.: Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” , który jest realizowany w zakresie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis zakupiono między innymi skuter śnieżny z wyciskaczem do sladów do wytyczania tras narciarstwa biegowego.

W obecnym czasie, ze względu na warunki atmosferyczne i dużą pokrywę śniegową, w ciągłym utrzymaniu są poniższe trasy:

- 2 pętle - Smreczyna - ,,Trzy Dworki” o długości 3 km i 4 km

- 2 trasy - Przejście graniczne Kamieńczyk – Petrovice w kierunku ,,Czerwonego Strumienia”, oraz w         kierunku Boboszowa – o długości 4,0 km i 4 km

- nowo powstała, w ramach w/w projektu, trasa  Jodłów – Potoczek o długości 4,0 km

Powyższe trasy będą systematycznie utrzymywane (w miarę warunków pogodowych), co umożliwi korzystanie z nich przez zainteresowanych amatorów ,,biegówek”.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************

Rok 2017

Miłośników sportów zimowych pragniemy poinformować, że w obecnym sezonie zimowym 2017, na terenie gminy Międzylesie, udostępnione zostały do korzystania trasy do narciarstwa biegowego,  w miejscowościach:

Jodłów – schronisko Ostoja - schronisko Pod Śnieżnikiem - ok. 3,8 km,

Jodlów - przejście graniczne Jodłów - Hermanice - ok. 4 km,
 Przełęcz Pod  Puchaczem - schronisko Pod Śnieżnikiem - ok. 4 km,
 Jodłów – schronisko Ostoja - Przełęcz Pod Puchaczem - ok. 6,5 km,
 Przejście graniczne Kamieńczyk/Petrovice - Czerwony Strumień - ok. 4,0 km,
 Smreczyna  - Trzy Dworki - 2 pętle o długości ok. 1,5 km i 2,5 km,
 Boisko sportowe w Międzylesiu – pętla ok. 400 m.


Na wymienionych trasach zostały wyznaczone ślady pod biegówki i będą systematycznie utrzymywane. 

Miłośników sportów zimowych serdecznie zapraszamy

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML