Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych - wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku w perspektywie finansowej 2014-2020"

 

 

 

Zapraszamy na organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ratuszu Miejskim w Wałbrzychu, przy Placu Magistrackim 1  (sala 26, II piętro),  w dniu 24 lutego 2015 r. w godzinach 9.00- 11.40.  spotkanie pod hasłem:

"Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych - wsparcie na zakładanie i
rozwój działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku
w perspektywie finansowej 2014-2020"


Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach dostępnych instrumentów finansowych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" i Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcom sektora MŚP i osobom fizycznym w ramach instrumentów zwrotnych.

Pomieszczenia budynku, w którym odbędzie się spotkanie są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 74 66 55 173/172 lub przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl, pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 23 lutego 2015 r. - ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173,
74 66 55 172.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  Zapraszamy!

 

Wersja XML