Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.1-4.2015 z dnia 17.02.2015 r. o odsąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postepowaniu "Budowa suchego zbiornika p/powodziowego Boboszów....

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML