Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.1-D.2015 z dnia 17.02.2015 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środoisko dla przedsięwziecia pn Budowa suchego zbiornika p/powodziowego w Boboszowie .......

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML