Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO POMOC DLA  WŁAŚCICIELI TARTAKÓW…

18 lutego w Warszawie w siedzibie senatu RP odbyło się spotkanie zorganizowane przez senatora  Stanisława Jurcewicza  w sprawie sytuacji przemysłu przetwórstwa drewna.

W spotkaniu wzięli udział senator  Stanisław Jurewicz, poseł Monika Wielichowska,  Tomasz Korczak – prezes Stowarzyszenia Ziemi Kłodzkiej, Stanisław Longawa – wójt gminy Kłodzko, Piotr Marchewka – członek zarządu powiatu kłodzkiego, Zbigniew Szczygieł – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Tadeusz  Farbotko i  Bartłomiej Balcer  – właściciele tartaków, oraz Bogdana Czemko  przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Ze strony administracji państwowej wiceminister ochrony środowiska Piotr Otawski ze swoimi współpracownikami oraz zastępca dyrektora Lasów Państwowych Wiesław Krzywina ze swoimi pracownikami.

Na spotkaniu omówiono tragiczną sytuację tartacznictwa jeśli chodzi o zapewnienie drewna do przerobu. Brak materiału produkcyjnego powoduje zamykanie zakładów pracy, ograniczanie produkcji, a w konsekwencji zmniejszanie zatrudnienia,  co powoduje niezadowolenie  społeczne.

Wiceminister Tomasz Tomczykiewicz, oraz zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych  Wiesław Krzywina zgodzili się,  że materiałów do produkcji jest zbyt mało co jest przyczyną jego niedoborów na rynku przerobu drewna.

 Na spotkaniu ustalono  że lasy państwowe  zwiększą limit dla właścicieli tartaków,  a szczegóły będą omówione podczas kolejnych rozmów.

 

 

Wersja XML